Betændelse i vækstzonen omkring hoften

APOPHYSITIS RECTUS FEMORIS, APOFYSITIS SARTORIUS, APOFYSITIS CRISTA ILIACA og APOFYSITIS TROCHANTER MINOR FEMORIS

Anatomi

Der er 3 vækstzoner forpå hofteskålen (spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior og crista iliaca superrior) hvor henholdsvis musklerne Sartorius, Rectus Femoris og mavemusklerne fæster.
Der er desuden en vækstzone indvendigt på lårbenet (trochanter minor) hvor iliopsoas musklen hæfter.

Årsag

Ved gentagne ensartede (over)belastninger (løb, spurter, spark, dans) overbelastes muskelsenefæsterne på vækstzonerne, så der opstår en irritationstilstand med inflammation (“betændelse”) i vækstzonen (apofysitis).

Træningsbelastning bør reduceres i perioder med kraftig vækst (mål evt. højden for unge idrætsudøvere hver 3. måned). Træningen bør generelt være varieret, og man bør undgå gentagne bevægelser. Veksel mellem forskellige øvelser over tid for at reducere belastningen. Kvalitet i træningen er vigtigere end kvantitet.

Symptomer

Smerterne svarende til (en af) vækstzonerne. Smerterne forværres ved aktivering af musklerne, der fæster på vækstzonen (fx bøjning i hofte (Iliopsoas) og strækning af knæet mod modstand (Rectus Femoris), bøjning i knæet og udadrotation i hofte og knæ (Sartorius) og ved udspænding.

Apofysitis kan varer fra få uger til måneder og år. Specielt langvarige forløb ses hos unge, som træner meget, og som ikke reagerer på smerterne med aflastning fra den smerteudløsende aktivitet.

Undersøgelse

Diagnosen stilles sædvanligvis ved almindelig klinisk undersøgelse, hvor de kendte smerter kan fremkaldes ved tryk på vækstzonen og ved aktivering af musklerne, der fæster på vækstzonen. Sværhedsgraden af ømheden er ikke altid et mål for skadens omfang, men ved mere udtalt ømhed eller ved pludseligt indsættende smerter anbefales lægeundersøgelse med henblik på at sikre korrekt diagnose og behandling.

Hvis der er tvivl om diagnosen, kan der udføres ultralydskanning og eventuel MR-scanning, specielt ved pludselig indsættende kraftige smerter og mistanke om afrivning (røntgen overser ofte afrivningerne).

Behandling

Behandlingen omfatter aflastning, udspænding og genoptræning inden for smertegrænsen. Jo hurtigere behandlingen indsættes, jo hurtigere svinder symptomerne.

Det er vigtigt at både idrætsudøveren, forældre og træneren er informeret om, har forstået og respekterer behovet for belastningsstyring i genoptræningsperioden for at undgå langvarige skader, der kan strække sig over halve og hele år (Longo UG. et al., 2016).

I nogle tilfælde med betydelig afrivning af et stykke af knoglen i vækstzonen (hyppigst spina iliaca anterior inferior) kan det være nødvendigt operativt at fæste det afrevne knoglestykke, mens tilfælde med beskeden afrivning oftest behandles med aflastning og forsigtig genoptræning (Calderazzi F, et al. 2018).

Genoptræning

Da det ofte ikke er muligt at komme tilbage til hoftebelastende idræt, er det vigtigt at finde andre idrætsgrene, der kan gennemføres, uden det udløser smerter i hoften, fx cykling, svømning mm.

Komplikationer

Hvis ikke forløbet går jævnt fremad, bør man overveje, om diagnosen er rigtig eller om der er tilstødt komplikationer.

Specielt bør følgende overvejes:

Genoptræning