Generelt om akut behandling

Akut behandling – POLICE (tidligere RICE, RICEM, PRICE) Den akutte behandling starter så hurtigt som muligt efter skaden. Målet med den akutte behandling er primært at forhindre yderligere skade og nedsætte blødningen så meget som muligt. En effektiv akut-behandling vil kunne reducere blødningen, arvævsdannelsen, antallet af komplikationer og genoptræningsperioden. Behandlingen følger det såkaldte “POLICE“-princip: P: […]

Generelt om betændelse

Når et væv udsættes for en irritation (overbelastning, tryk, slag) opstår der en skade. Alle skader udløser en akut “betændelse” (inflammation), der er afgørende for kroppen reparation og forstærkning af det skadede væv.  Selvom der inflammation på dansk benævnes “betændelse”, har det således intet med infektion at gøre, og penicillin har naturligvis ingen virkning herpå. […]

Generelt om børns fysiske udvikling

Børn er ikke små voksne i idrætsmæssig henseende! Viden om børn og unges vækst og pubertetsudvikling er derfor af afgørende betydning, når træningsprogrammer skal udformes, risikoen for idrætsskader skal vurderes og en forebyggende indsats planlægges. Drenge og pigers vækstmønster er stort set ens, indtil puberteten starter i 9 – 14-års alderen. Pigernes pubertet starter ca. […]

Generelt om diagnosen

I langt de fleste tilfælde kan der stilles en præcis diagnose ved hjælp af sygehistorien og en klinisk undersøgelse. I mange tilfælde vil man dog med fordel kunne supplere med: Røntgen,deranvendes primært ved mistanke omknoglebrud, træthedsbrud og knogleafrivninger. Undersøgelsen medfører røntgenbestråling. CT-sanning, der anvendes ved visse knoglebrud som supplement til almindelig røntgenundersøgelse. CT-scanning er mere […]

Generelt om genoptræning af børn og unge

Som for voksne gælder det, at skader opstår, hvis der er et misforhold mellem den belastning vævet udsættes for, og den styrke vævet har. Smerter (ømhed, funktionsnedsættelse, hævelse) ved idrætsaktivitet er kroppens signal om overbelastning, som der bør reageres på hurtigst muligt. Den store forskel på genoptræning af overbelastningsskader hos børn og vokse er, at […]

Generelt om komplikationer til muskelbristninger

Forkalkning i musklen (Myositis ossifikans): Af og til sker der af ukendte årsager forkalkninger i en muskel (eller andre bløddele), hvor der har været en større eller mindre bristning. Diagnosen stilles ofte pga at genoptræningen ikke forløber som forventet i forhold til den primære vurdering af skadens omfang. Efter få dage kan man se forkalkningerne […]

Generelt om medicinsk behandling

Den overordnede behandling af børn med idrætsskader er som anført under Generelt om genoptræning af børn og unge ”aktiv hvile” med stigende belastning inden for smertegrænsen. Generelt er medicinsk behandling af idrætsskader hos børn stort set aldrig indiceret. Næsten alle former for medicinsk behandling har en vis smertedæmpende effekt, der vil sætte idrætsudøveren i stand […]

Generelt om overbelast af vækstzonerne (apofysitis)

Apofysitis er et meget hyppigt problem hos børn og unge i vækst, hvor muskel- og senefæsterne på vækstzonerne udløser smerter, hvis de overbelastes. Diagnosen er sædvanlig let og stilles ofte alene ved den kliniske undersøgelse. Hvis der er natlige smerter. eller hvis smerterne er opstået pludselig som et ”riv”, bør der foretages røntgen. Ved ultralydskanning […]

Generelt om tapening

Tapening betyder at man ved hjælp af special-tape (ofte kaldt: “sportstape”) påklistret uden på huden forsøger at aflaste skadede strukturer. Tapening bruges især ved forstuvninger med følgende formål: 1. Primær forebyggelse for at beskytte sunde ledbånd ved særlig risikofyldte belastninger.2. Akut behandling efter en forstuvning for at undgå yderligere skade af det ødelagte ledbånd.3. Genoptræning […]

Generelt om træning af børn og unge

Træningsmetoderne er afhængige af idrætsudøvernes alder, således at koordination og teknisk træning prioriteres højt, mens styrketræning og konditionstræning prioriteres lavt hos børn. Børn deltager i stigende grad i intensive træningsprogrammer og krævende konkurrenceidræt, der stiller store krav til fysikken. I denne sammenhæng er det vigtigt at træneren (og forældrene) opstiller realistiske mål og begrænsninger, så […]