Nerveafklemning

NERVEENTRAPMENT

Anatomi

Talrige nerver bryder gennem bugvæggen og sender nervegrene til området på mave, lyske og lår. Nerverne kan afklemmes, hvor de bryder gennem bugvæggen.

Nerver omkring lysken:

A. Umbilicus (Navlen)
B. M. obliquus internus abdominis
C. Rami cutanei anteriores n. intercostalis XII
D. Anulus inguinalis superficialis
E. Funiculus spermaticus (Sædstreng)
F. N. ilioinguinalis
G. N. iliohypogastricus (ramus cutaneus lateralis)
H. Ramus muscularis
I. N. iliohypogastricus
J. M. transversus abdominis
K. N. intercostalis XII

Årsag

Hvis en nervegren afklemmes (nerveentrapment), vil der komme smerter og føleforstyrrelser i det område, nervegrenen afgiver følenerver til. Det kan fx være svarende nervus cutaneus femoris lateralis (der afklemmes lige under yderste (laterale) del af lyskebåndet) eller nervus ischiadicus (der afklemmes mellem siddeknuden (tuber ischiadicum) og lårbenet (trochant minor) som led i det såkaldte ischiofemoral impingementsyndrom (Wu WT, et al. 2022).

Symptomer

Smerter er afhængig af, hvilke nerver, der afklemmes. Ved afklemning n. cutaneus femoris lateralis er der stikken, prikken og til tider brændende smerter på forsiden eller ydersiden af låret med forværring ved udspænding af forreste lårmuskel. Ved ischiofemoral impingementsyndrom kan der ved nerveafklemning af n. ischiadicus foruden smerter i balden ofte være udstråling ned bag på benet.

Ved de overfladiske nerveafklemninger, kan symptomerne ofte provokeres ved tryk på den afklemte nerve.

Undersøgelse

Ved den kliniske undersøgelse kan de generende symptomer (stikken og prikken) sædvanligvis provokeres ved at banke med en finger på det område, hvor nerven er afklemt (Tinel’s test). Ved ischiofemoral impingementsyndrom provokeres symptomerne ved rotation i hoften. Ved anlæggelse af et par milliliter lokalbedøvelse i dette område, hvor nerven afklemmes, skal symptomerne svinde, hvis diagnosen er rigtig.

Alle med mistanke om nerveafklemning, hvor der ikke er jævn fremgang på behandlingen bør derfor have foretaget dette, da det dels kan give en sikker diagnose, og dels i ca. 10% kan fjerne smerterne permanent (Jacobs MLYE, et al. 2021). Ultralyd- og MR-skanning er de mest velegnede undersøgelse til at påvise nerver, men nerverne kan være afklemte, uden det kan erkendes ved undersøgelserne. I tvivlstilfælde tilrådes henvisning til neurologisk undersøgelse.

Den reelle hyppighed af diagnosen diskuteres blandt fagpersoner.

Behandling

Tilstanden er ufarlig, selvom idrætsaktiviteten forsættes. Reduktion i smerteudløsende aktivitet tilrådes og styrketræning af mavemusklerne frarådes. Strammende bukser, der trykker på det ømme bør undgås.

Hvis generne vedvarer uden tegn til bedring, kan man forsøge kortvarig (7-10 dage) medicinsk behandling (NSAID) og injektion af lokalbedøvelse og binyrebarkhormon rundt om den ømme nerve. Hvis injektionen kun udløser få timer bedring, kan man overveje operation (Lee CH, Dellon AL. 2000), hvilket sjældent er nødvendigt. Mere end 90% bedres spontant.

Genoptræning