Slimsæksbetændelse forpå hofteleddet

BURSITIS ILIOPECTINEA

Anatomi

Mellem den dybe hoftebøjer (M iliopsoas) og ledkapslen findes en slimsæk (bursa iliopectinea), der har den funktion at nedsætte belastningen på musklen, når den glider hen over hofteleddet. Slimsækken kommunikerer ofte med hofteleddet.

Se ultralydscanning af hofteled.

Årsag

Når slimsækken forpå hoften fyldes med væske og derved giver symptomer, skyldes det sædvanligvis forandringer i hofteleddet. En forstørret slimsæk forpå hoften er således primært et tegn på en skade i hofteleddet. Irritation af slimsækken kan dog også opstå ved mekanisk irritation af iliopsoassenen hen over hofteleddet.

Symptomer

Smerter ved tryk på slimsækken forpå hofteleddet. Der er sædvanligv is ingen udstråling. Smerterne forværres ofte ved aktivering af den dybe hoftebøjer og bøjning i hofteleddet.

Undersøgelse

I lette tilfælde med kun minimal ømhed kræves ikke nødvendigvis lægeundersøgelse. Ved mere udtalte smerter eller manglende fremgang bør der gennemføres en ultralydskanning, hvor en iliopectineal bursa kan ses i tæt relation til iliopsoas og lårbenets ledhoved (caput femoris), så korrekt behandling kan iværksættesses.

Behandling

Behandlingen omfatter primært aflastning fra smerteudløsende aktivitet, udspænding og gradueret genoptræning inden for smertegrænsen. Behandlingen kan suppleres med gigtpiller (NSAID) eller injektion med binyrebarkhormon i slimsækken forudgået af ultralydvejledt udtømning af denne.

Det er naturligvis vigtigt at behandle den udløsende årsag, som ofte findes i hofteleddet, for at undgå tilbagefald.

Genoptræning

Genoptræningsprogram