Lyskebrok

HERNIA INGUINALIS

Anatomi

Bugvæggens forskellige muskler gennembrydes af lyskekanalen, der indeholder nerver (N ilioinguinalis og genital grenen af N genitofemoralis) samt hos mænd sædstrengen (funiculus spermaticus). Hos kvinder indeholder lyskekanalen i stedet et lille fibrøs ledbånd.

Årsag

Hvor lyskekanalen gennembryder bugvæggen, opstår der svage steder (anulus inguinalis superficialis og anulus inguinalis profundus). Hvis bugvæggen bliver for svag, kan tarmene presses ud gennem de svage steder i bugvæggen, hvorved der påstår et regulært lyskebrok brok. I sjældne tilfælde presses tarm ned mellem de store blodkar i lysken (femoralhernie).

Symptomer

Smerter i lysken med forværring ved hoste. Af og til kan ses en bule i lysken. Sædvanligvis kan hævelsen (der indeholder tarm) trykkes på plads. Hvis hævelsen er smertefuld og ikke kan trykkes på plads, kan brokket være indeklemt (hvilket kræver akut lægehjælp).

Undersøgelse

I oplagte tilfælde med synlig hævelse i lysken er Diagnosen stilles sædvanligvis ved almindelig lægeundersøgelse. Hvis der er tvivl om diagnosen, kan der udføres CT-, MR- eller dynamisk ultralydskanning, hvor svagheder i bugvæggen kan påvises samtidig med at man øger trykket i bughulen ved at presse. Ingen af undersøgelser diagnosticerer alle former for lyskebrok, så en normal undersøgelse udelukker ikke diagnosen.

Behandling

Ved beskedne gener, kan man primært forsøge styrketræning af mavemusklerne. Hvis der forsat er gener tilrådes operation (Patel VH, Wright AS. 2021). Hvis der er tiltagende smerter og mistanke om indeklemt brok, bør man søge akut lægehjælp for vurdering af indikation for akut operation, da der er risiko for varig skade på tarmen. Ved ukompliceret operation må man påregne en ca. 2 måneders aflastningsperiode inden maksimal idrætsaktivitet kan genoptages afhængig af den aktuelle idrætsgren.

Genoptræning

Genoptræningsprogram