Sportsbrok

“SPORTSBROK”

Diagnose: “SPORTSBROK”
(SPORTSMANN’S HERNIA)


Anatomi:
Bugvæggens forskellige muskler gennembrydes af lyskekanalen, der indeholder nerver (N ilioinguinalis og genital grenen af N genitofemoralis) samt hos mænd sædstrengen (funiculus spermaticus). Hos kvinder indeholder lyskekanalen i stedet et lille fibrøs ledbånd. Hvor lyskekanalen gennembryder bugvæggen opstår der svage steder (anulus inguinalis superficialis og anulus inguinalis profundus).

 

 1. M. recti abdominis
 2. Funiculus spermaticus (Sædstreng)
 3. Ligamentum inguinale
 4. Spina iliaca anterior superior
 5. M. obliquus externus abdominis

LYSKEKANALEN

 

 1. Anulus inguinalis superficialis
 2. Crus mediale
 3. Funiculus spermaticus et m. cremaster (Sædstreng)
 4. V. femoralis
 5. Hiatus saphenus
 6. Lig. lacunare
 7. Anulus femoralis
 8. Margo falciformis (cornu superius)
 9. Lig inguinale
 10. Fibrae intercrurales
 11. M. obliquus externus abdominis

HØJRE LYSKEKANAL

Årsag: Eksistensen af “sportsbrok” diskuteres blandt fagfolk,(article 1). Generelt drejer det sig om et lyskebrok (direkte hernie), der ikke kan påvises med sikkerhed hverken før eller under operationen. Nogle anser tilstanden for at være et meget tidligt stadie af et endnu ikke udviklet lyskebrok, mens andre mener, det skyldes småbristninger i muskler og sener omkring brokkanalen,(article 2) (article 3).

Symptomer: Smerter i lysken uden der kan påvises en hævelse i lysken eller nogen anden forklaring på smerterne.

Undersøgelse: Der findes ingen undersøgelser (røntgen, ultralydscanning, MR-scanning, scintigrafi), der kan påvise “sportsbrokket”,(article). Tidligere anvendte forsøg med røntgenkontrast i bughulen (herniografi) viste “sportsbrok” på 49% af normale, hvilket naturligvis gør undersøgelsen uanvendelig.

Behandling: Inden man vælger at lade sig operere for “sportsbrok”, bør man have forsøgt alle ikke-operative muligheder inklusiv tilstrækkelig aflastning og genoptræning af de strukturer og muskler, der er mest ømme.

Træning af musklerne omkring lyske, mave og lænd inden eventuelt operation.

Komplikationer: Da det kan være vanskeligt at stille en korrekt diagnose hos idrætsfolk med langvarige lyskesmerter(article) bør der suppleres med blandt andet ultralydscanning og overvejelser om røntgen, scintigrafi samt eventuelt MR-scanning. Man bør naturligvis overveje om diagnosen er korrekt og bl.a. overveje følgende: